Gebruiksvoorwaarden

Lees aandachtig de volgende gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) voor de ZenToy-website (“Site”). U kunt deze voorwaarden afdrukken of ze op uw computer opslaan om later te kunnen raadplegen.

1. OVER ONS
De site wordt aangeboden door ZenToy, met als hoofddoel de promotie van de elektronische muziekscene (producers, dj’s, vj’s) en het aanbieden van informatie via haar website.
Contact opnemen met ZenToy: info [at] zentoy [dot] club

2. PRIVACYBELEID
Alle persoonlijke gegevens die via de site aan ons worden verstrekt, zijn onderhevig aan ons Privacybeleid.

3. GEBRUIK VAN DE SITE
(a) U mag de Site uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik bezoeken. U mag de inhoud van de site niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij er schriftelijke toestemming is van ZenToy.
(b) U mag geen enkele inhoud van de Site gebruiken voor illegale doeleinden.
(c) U mag geen overlast, ergernis of ongemak veroorzaken voor ons of gebruikers van de Site.
(d) We behouden ons het recht voor om de Site op elk moment te schorsen om operationele, regelgevende, wettelijke of andere redenen.

4. OMGAAN MET DERDEN
(a) De Site kan links naar andere websites of bronnen verschaffen, of derden kunnen bieden, en biedt promoties van adverteerders en verkopers. Aangezien wij geen controle hebben over dergelijke sites en bronnen van derden, erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of externe bronnen, wij onderschrijven niet en zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen van derden.
(b) Elke transactie van u met een derde partij op of via de Site zal uitsluitend plaatsvinden tussen u en die derde partij en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die zou kunnen voortvloeien uit dergelijke transacties, noch zullen we geacht worden te optreden als agent voor u bij dergelijke transacties.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
(a) De site en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken.
(b) Behalve indien uitdrukkelijk door ons of relevante derden geautoriseerd, stemt u ermee in de inhoud van de Site in zijn geheel niet te kopiëren, downloaden, aanpassen, wijzigen, huren, leasen, uitlenen, distribueren of creëren. of gedeeltelijk.

6. ONTKENNING
(a) Uw gebruik van de Site is op uw eigen risico. De Site wordt aangeboden op een “as is” en “as available” basis en we kunnen niet garanderen dat de Site geschikt is voor uw doeleinden of vereisten. Als uw pc geen ondersteuning biedt voor relevante technologie, inclusief versleuteling, kunt u bepaalde services mogelijk niet gebruiken of bepaalde informatie op de site raadplegen.
(b) De Site is toegankelijk via het World Wide Web dat onafhankelijk is van ons. Uw gebruik van het World Wide Web is uitsluitend voor uw eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle informatie of service die u op het World Wide Web hebt verkregen.
(c) De inhoud van de Site is samengesteld uit verschillende bronnen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We gebruiken redelijke zorg bij het samenstellen en presenteren van de inhoud van de site, maar we geven geen garantie dat de inhoud volledig, nauwkeurig, foutloos of virusvrij of actueel is.
(d) Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijzen wij alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid) of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete termijn van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, en elke norm van redelijke zorg en bekwaamheid.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover toegestaan ​​door de wet en met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Site (inclusief het vertrouwen op enige informatie die erop staat).

8. ALGEMENE INFORMATIE
(a) Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons.
(b) Elke tekortkoming door ons om enig recht of bepaling van de Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling.
(c) Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en ons worden beheerst door de Belgische wet die niet-exclusieve rechtsmacht heeft over een geschil.
(d) We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de Site zijn geplaatst en door deze te blijven gebruiken. U wordt geacht dergelijke variaties te accepteren.